Vervangingsinvesteringen inclusief meerjarenprogramma ICT

Vervangingsinvesteringen 2017

Omschrijving

Bruto inv. bedr.

21%

Netto inv.

Afschr.

Afschr.

Rente

Totale

in Euro incl btw

btw

bedrag

termijn

bedrag

bedrag

kapitaal-

prijspeil 2017

compensabel

1,50%

lasten

ONRENDABEL:

openbare verlichting, armaturen en masten

544.500

94.500

450.000

30

15.000

6.750

21.750

vri armaturen/automaten

387.200

67.200

320.000

15

21.333

4.800

26.133

spelen

308.550

53.550

255.000

10

25.500

3.825

29.325

vervangen bomen en beplanting

145.200

25.200

120.000

30

4.000

1.800

5.800

vervangen houten bruggen

241.274

41.874

199.400

15

13.293

2.991

16.284

besturing 4 beweegbare bruggen

937.750

162.750

775.000

15

51.667

11.625

63.292

kademuren vervangen fundering

302.500

52.500

250.000

15

16.667

3.750

20.417

subtotaal integraal beheer openbare ruimte

2.866.974

497.574

2.369.400

147.460

35.541

183.001

subtotaal vervangingsinvesteringen onrendabel

2.866.974

497.574

2.369.400

147.460

35.541

183.001

RENDABEL:

diverse investeringen riolering

vrijverval riolering

192.481

33.406

159.075

40

3.977

2.386

6.363

overige 40 jr. o.a. klimaatadaptatie

73.326

12.726

60.600

40

1.515

909

2.424

subtotaal riolering

265.807

46.132

219.675

5.492

3.295

8.787

subtotaal vervangingsinvesteringen rendabel

265.807

46.132

219.675

5.492

3.295

8.787

TOTAAL VERVANGINGSINVESTERINGEN excl. MPI

3.132.781

543.706

2.589.075

152.952

38.836

191.788

Meerjarenprogramma ICT 2017

Omschrijving

Investering

T.l.v. reserve

Netto inv. bedrag

Afschr. termijn

Afschr. bedrag

Rente bedrag 1,5%

Totale kapi taal-lasten

Dienstverlening

400.000

35.000

365.000

5

73.000

5.475

78.475

Fysiek

380.000

380.000

5

76.000

5.700

81.700

Sociaal

430.000

10.000

420.000

5

84.000

6.300

90.300

Bedrijfsvoering

informatiebewust werken

180.000

180.000

5

36.000

2.700

38.700

Smart Zwolle

100.000

50.000

50.000

5

10.000

750

10.750

Interoperabiliteit

285.000

285.000

5

57.000

4.275

61.275

Bestuur

130.000

40.000

90.000

5

18.000

1.350

19.350

Digitalisering

Digitalisering

315.000

315.000

5

63.000

4.725

67.725

Digitaal werken

25.000

25.000

0

5

0

0

0

ONS / SSC

SSC Standardisatie

585.000

585.000

5

117.000

8.775

125.775

SSC Telefooncentrale

375.000

375.000

8

46.875

5.625

52.500

Onderzoek en Onvoorzien

200.000

80.000

120.000

5

24.000

1.800

25.800

TOTAAL VERVANGINGSINVESTERINGEN MPI

3.405.000

240.000

3.165.000

604.875

47.475

652.350

TOTAAL VERVANGINGSINVESTERINGEN

6.537.781

783.706

5.754.075

757.827

86.311

844.138