Incidentele baten en lasten

Programma/besteding

2017

2018

2019

2020

(bedragen in € 1.000)

Begrotingsresultaat

1.835

5.340

5.710

7.115

Correcties ivm incidenteel karakter:

Incidentele korting GF ivm asielinstroom

1.780

Overige incidentele posten per saldo (zie toelichting onder)

750

0

0

0

Structureel begrotingsresultaat

4.365

5.340

5.710

7.115

Programma 1. Samenleving

-61

Programma 2. Inwonersondersteuning

-820

(o.a. 750.000 voor uitstroombevordering bijstand)

Programma 3: Opvang en bescherming

-180

-100

Programma 4. Inkomen

-390

-380

Programma 5. Ondernemende en levendige stad

-520

-60

(o.a. 400.000 voor de binnenstad)

Programma 6. Toekomstgerichte stad

-1.446

-458

(o.a. 336.000 voor klimaatadaptatie en 645.000 voor omgevingswet

en 500.000 ivm lagere opbrenst bouwleges)

Programma 7. Vitale wijken

-910

(o.a. 660.000 exploitatie verhuurde panden)

Programma 8. Bestuur en inwonerszaken

-37

Programma 9. Bedrijfsvoering

-57

-92

Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

Verhoogde asielinstroom

-115

Incidentele dekking bouwleges en uitvoeringskosten bijstand

890

Incidentele dekking diverse bestedingen

2.896

1.090

Totaal overige incidentele begrotingsposten

-750

0

0

0