Structurele reservetoevoegingen en –onttrekkingen

begroting

meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

1

Samenleving

Dekkingsreserve onderwijshuisvesting

22

21

21

21

Onderhoudsreserve sport

231

273

231

273

231

273

231

273

Onderhoudsreserve buurt- en wijkcentra

111

111

111

111

111

111

111

111

Dekkingsreserve kunstgrasvelden

175

172

169

165

5

Ondernemende en levendige stad

Dekkingsreserve Zuiderzeehaven

14

14

14

14

6

Toekomstgerichte stad

Reserve parkeren

3.375

2.800

3.544

2.800

3.710

2.800

3.760

2.800

Reserve Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal

512

500

512

500

512

500

512

500

Reserve Spoorzone

2.400

2.400

2.400

2.400

Egalisatiereserve bestemmingsplannen

180

180

180

180

Algemene bedrijsreserve vastgoed

517

517

517

517

7

Vitale wijken

civiele infrastructuur

389

389

389

389

389

389

389

389

Onderhoudsreserve recreatieplassen

16

20

17

32

17

34

17

33

Reserve kapitaalllasten Morsestraat

21

21

21

21

Reserve kapitaallasten Almeloos kanaal

8

8

8

8

reserve Vlasakkers

8

8

8

8

reserve nog uit te voeren werken fysiek

74

74

74

74

onderhoud wijk- en buurtcentra

111

33

112

197

113

111

114

126

Onderhoudsreserve panden

2.931

2.621

2.960

2.694

2.990

2.380

3.019

3.447

8

Bestuur en inwonerszaken

Reserve verkiezingen

148

220

148

220

148

220

148

220

Reserve APPA vm wethouders

100

100

100

100

9

Bedrijfsvoering

Reserve kapitaalllasten SH/SK

50

50

49

48

Onderhoud panden gem. organisatie AF

127

26

127

262

127

71

127

71

Onderhoud panden gem. organisatie OW

435

435

439

439

444

444

448

448

11.483

7.900

11.687

8.385

11.889

7.797

11.973

8.877