Paragraaf

7 Bedrijfsvoering

De paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de BBV verplicht. De gemeente Zwolle heeft er voor gekozen de sturing middels Programma 9,  Dienstverlening en Bedrijfsvoering vorm te geven.