Overzicht voorzieningen

Overzicht van voorzieningen begroting 2017

Stand per

Toevoeging

Aanwending

Stand per

1-1-2017

31-12-2017

A. Voorzieningen als passivaposten:

001 Voorziening afval

2.216.159

111.932

2.104.227

002 Voorziening riolering

3.243.738

81.009

3.162.729

021 Rechtspositie raadsleden

120.112

89.575

30.537

022 Alg.Pensioenwet Polit. Ambtsdragers

1.360.346

1.360.346

023 Voorz. rechtspos, verplichtingen

198.993

78.033

120.960

024 Voorziening Asbest Zeven Alleetjes

Totaal voorzieningen passivaposten

7.139.348

0

360.549

6.778.799

B. Voorzieningen in mindering op de activa posten.

101 Voorziening Vordering op verkoop op venn.

0

102 Algemene voorziening Vastgoed

30.229.220

200.141

30.429.361

103 WRZV

353.974

353.974

104 Voorziening dubieuze debiteuren

301.064

200.000

225.000

276.064

105 Risico oninbaar schuldhulpverlening

65.000

45.000

55.000

55.000

106 Risico oninbaar bijstandsleningen

392.000

80.000

140.000

332.000

107 Risico oninbaar bijstandsvorderingen

7.516.140

1.500.000

1.500.000

7.516.140

Totaal voorzieningen activaposten

38.857.398

2.025.141

1.920.000

38.962.539

Totaal voorzieningen

45.996.746

2.025.141

2.280.549

45.741.338