Totaal baten en lasten 2015 - 2020

  Totaal baten en lasten 2015-2020

Rekening 2015

Pijler/programma

lasten

baten

reserve

reserve-

resultaat

stortingen

onttrek-

na best.

kingen

Programma's

1

Volkshuisvesting

4.536

2.115

2.190

4.080

-531

2

Economie

4.373

2.522

777

863

-1.765

3

Bereikbaarheid en mobiliteit

18.088

14.689

6.898

9.005

-1.292

4

Groene leefomgeving en milieu

4.664

1.636

2.085

1.489

-3.624

5

Ruimte en cultuurhistorie

12.390

8.982

1.895

2.982

-2.321

6

Onderwijs

22.077

3.696

0

319

-18.062

7

Veiligheid

12.243

686

0

96

-11.461

8

Integraal beheer openbare ruimte

49.877

28.091

1.411

1.360

-21.837

9

Cultuur

16.716

62

191

25

-16.820

10

Sport

9.498

2.160

250

1.090

-6.498

Pilot Sociaal domein

11

Samenleving

15.209

458

45

579

-14.217

12

Inwonersondersteuning

97.348

8.365

1.455

1.272

-89.166

13

Opvang en bescherming

81.080

2.523

25

707

-77.875

14

Inkomen

63.659

45.256

200

627

-17.976

De Organisatie

15

Raad en raadsgriffie

1.857

15

21

0

-1.863

16

Bestuur en dienstverlening

36.279

20.777

2.108

2.142

-15.468

17a

Exploitatie gronden

33.569

32.864

11.420

6.422

-5.703

17b

Vastgoedmanagement

13.943

15.086

4.517

3.795

421

18

Bedrijfsvoering

0

0

0

0

0

19

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

2.720

308.880

18.808

25.930

313.282

reservemutaties

54.296

62.783

Resultaat totalen

554.422

561.646

7.224

Begroting 2016 (oude indeling)

Pijler/programma

lasten

baten

reserve-

reserve-

geraamd

stortingen

onttrek-

resultaat

kingen

Programma's

1

Volkshuisvesting

1.599

1.008

0

0

-591

2

Economie

1.730

754

0

32

-944

3

Bereikbaarheid en mobiliteit

6.030

8.983

3.672

2.612

1.893

4

Groene leefomgeving en milieu

2.654

0

512

500

-2.666

5

Ruimte en cultuurhistorie

1.134

0

3.221

0

-4.355

6

Onderwijs

21.077

3.429

0

24

-17.624

7

Veiligheid

11.196

610

0

0

-10.586

8

Integraal beheer openbare ruimte

44.400

25.947

483

520

-18.416

9

Cultuur

16.710

43

0

0

-16.667

10

Sport

8.535

1.237

231

533

-6.996

Pilot Sociaal domein

11

Samenleving

13.064

22

0

9

-13.033

12

Inwonersondersteuning

91.426

8.023

0

0

-83.403

13

Opvang en bescherming

76.687

0

0

0

-76.687

14

Inkomen

58.198

46.151

0

0

-12.047

De Organisatie

15

Raad en raadsgriffie

1.686

0

0

0

-1.686

16

Bestuur en dienstverlening

9.995

6.053

145

200

-3.887

17a

Exploitatie gronden

43.761

42.081

2.328

1.881

-2.127

17b

Vastgoedmanagement

9.761

11.548

2.769

2.873

1.891

18

Bedrijfsvoering

41.212

11.632

977

767

-29.790

19

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

5.359

305.436

3.278

922

297.721

Geraamde resultaat

466.214

472.957

17.616

10.873

0

Begroting 2016 (nieuwe indeling)

Programma

lasten

baten

reserve-

reserve-

geraamd

stortingen

onttrek-

resultaat

kingen

1

Samenleving

43.810

5.791

231

566

-37.684

2

Inwonersondersteuning

88.780

6.897

0

0

-81.883

3

Opvang en bescherming

76.687

0

0

0

-76.687

4

Inkomen

58.198

46.151

0

0

-12.047

5

Ondernemende en levendige stad

18.602

544

0

32

-18.026

6

Toekomstgerichte stad

54.489

53.850

9.733

4.993

-5.379

7

Vitale wijken

69.109

37.874

3.252

3.394

-31.093

8

Bestuur en inwonerszaken

8.646

3.260

145

182

-5.349

9

Dienstverlening en bedrijfsvoering

41.502

11.632

977

767

-30.080

10

Algemene dekkingsmiddelen

6.391

306.958

3.278

939

298.228

reservemutaties

17.616

10.873

Geraamde resultaat totalen

483.830

483.830

0

Begroting 2017 (oude indeling)

Pijler/programma

lasten

baten

reserve-

reserve-

geraamd

stortingen

onttrek-

resultaat

kingen

Programma's

1

Volkshuisvesting

1.366

758

0

0

-608

2

Economie

1.538

149

0

14

-1.375

3

Bereikbaarheid en mobiliteit

5.728

8.400

3.375

2.800

2.097

4

Groene leefomgeving en milieu

2.636

0

512

500

-2.648

5

Ruimte en cultuurhistorie

1.183

0

2.621

0

-3.804

6

Onderwijs

18.381

3.456

0

21

-14.904

7

Veiligheid

10.729

179

0

16

-10.534

8

Integraal beheer openbare ruimte

43.720

24.108

413

681

-19.344

9

Cultuur

16.859

43

0

0

-16.816

10

Sport

8.148

1.261

231

449

-6.669

Pilot Sociaal domein

11

Samenleving

13.376

0

111

111

-13.376

12

Inwonersondersteuning

94.650

11.577

0

0

-83.073

13

Opvang en bescherming

79.528

0

0

0

-79.528

14

Inkomen

62.960

47.941

0

0

-15.019

De Organisatie

15

Raad en raadsgriffie

1.763

0

0

0

-1.763

16

Bestuur en dienstverlening

10.515

6.319

148

336

-4.008

17a

Exploitatie gronden

36.276

35.791

536

0

-1.021

17b

Vastgoedmanagement

8.787

11.916

2.931

3.032

3.230

18

Bedrijfsvoering

41.907

11.301

739

512

-30.833

19

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

2.649

301.933

178

890

299.996

Geraamde resultaat

462.699

465.132

11.795

9.362

0

Begroting 2017 (nieuwe indeling)

Programma

lasten

baten

reserve-

reserve-

geraamd

stortingen

onttrek-

resultaat

kingen

1

Samenleving

41.113

5.889

342

581

-34.985

2

Inwonersondersteuning

91.919

10.404

0

0

-81.515

3

Opvang en bescherming

79.528

0

0

0

-79.528

4

Inkomen

62.960

47.941

0

0

-15.019

5

Ondernemende en levendige stad

18.752

528

0

14

-18.210

6

Toekomstgerichte stad

46.599

46.895

7.043

3.300

-3.447

7

Vitale wijken

67.361

36.107

3.344

3.729

-30.869

8

Bestuur en inwonerszaken

8.857

3.463

148

318

-5.224

9

Dienstverlening en bedrijfsvoering

42.321

11.301

739

512

-31.247

10

Algemene dekkingsmiddelen

3.289

302.604

179

908

300.044

reservemutaties

11.795

9.362

Geraamde resultaat totalen

474.494

474.494

0

Meerjarenraming 2018

Programma

lasten

baten

reserve-

reserve-

geraamd

stortingen

onttrek-

resultaat

kingen

1

Samenleving

40.606

5.899

342

581

-34.468

2

Inwonersondersteuning

92.018

10.404

0

0

-81.614

3

Opvang en bescherming

79.528

0

0

0

-79.528

4

Inkomen

62.598

47.941

0

0

-14.657

5

Ondernemende en levendige stad

18.278

528

0

14

-17.736

6

Toekomstgerichte stad

46.613

47.395

7.043

3.300

-2.961

7

Vitale wijken

67.275

36.365

3.344

3.729

-30.525

8

Bestuur en inwonerszaken

8.865

3.461

148

318

-5.234

9

Dienstverlening en bedrijfsvoering

42.543

11.301

739

512

-31.469

10

Algemene dekkingsmiddelen

6.612

308.123

179

19

301.351

Geraamde resultaat

464.936

471.417

11.795

8.473

3.159

reservemutaties

11.795

8.473

Geraamde resultaat totalen

476.731

479.890

3.159

Meerjarenraming 2019

Programma

lasten

baten

reserve-

reserve-

geraamd

stortingen

onttrek-

resultaat

kingen

1

Samenleving

40.622

5.899

342

581

-34.484

2

Inwonersondersteuning

92.142

10.404

0

0

-81.738

3

Opvang en bescherming

79.528

0

0

0

-79.528

4

Inkomen

62.633

47.941

0

0

-14.692

5

Ondernemende en levendige stad

18.278

528

0

14

-17.736

6

Toekomstgerichte stad

46.605

47.395

7.043

3.300

-2.953

7

Vitale wijken

67.213

36.217

3.344

3.729

-30.611

8

Bestuur en inwonerszaken

8.876

3.459

148

318

-5.247

9

Dienstverlening en bedrijfsvoering

42.591

11.301

739

512

-31.517

10

Algemene dekkingsmiddelen

9.672

311.872

179

19

302.040

Geraamde resultaat

468.160

475.016

11.795

8.473

3.534

reservemutaties

11.795

8.473

Geraamde resultaat

479.955

483.489

3.534

Meerjarenraming 2020

Programma

lasten

baten

reserve-

reserve-

geraamd

stortingen

onttrek-

resultaat

kingen

1

Samenleving

40.576

5.899

342

581

-34.438

2

Inwonersondersteuning

92.266

10.404

0

0

-81.862

3

Opvang en bescherming

79.528

0

0

0

-79.528

4

Inkomen

62.668

47.941

0

0

-14.727

5

Ondernemende en levendige stad

18.278

528

0

14

-17.736

6

Toekomstgerichte stad

46.401

47.395

7.043

3.300

-2.749

7

Vitale wijken

67.044

36.022

3.344

3.729

-30.637

8

Bestuur en inwonerszaken

8.887

3.457

148

318

-5.260

9

Dienstverlening en bedrijfsvoering

42.605

11.301

739

512

-31.531

10

Algemene dekkingsmiddelen

12.306

315.894

179

19

303.428

reservemutaties

11.795

8.473

Geraamde resultaat

482.354

487.314

4.960