Bijlagenboek

In het bijlagenboek treft u de volgende bijlagen aan:

  • Overzicht lasten stadsuitbreiding
  • Toelichting per reserve
  • Toelichting per voorziening
  • Gemeentefondsuitkering
  • Afschrijvingstabel
  • Stelposten
  • Vaste activa en bouwgronden in exploitatie
  • Langlopende leningen
  • Arbeidsgerelateerde lasten
  • Subsidiestaat

Het bijlagenboek is terug te vinden op www.zwolle.nl