Paragraaf

1 Kapitaalgoederen

Met het onderhoud van kapitaalgoederen in de openbare ruimte is een omvangrijk deel van de begroting gemoeid. In deze paragraaf is per onderdeel aangegeven vanuit welk beleidskader wordt gewerkt, wat de stand van zaken is, wat de financiële consequenties zijn en wat de actuele risico inschatting is. Deze onderdelen zijn:

 • Openbare ruimte
  • wegen
  • riolering
  • infrastructurele kunstwerken
  • water
  • groen
  • speelvoorzieningen
  • straatmeubilair
 • Buitensport accommodaties
 • Gebouwen
  • onderwijsgebouwen
  • verhuurde panden Vastgoed inclusief panden t.b.v. huisvesting gemeentelijk personeel

Selecteer een onderdeel