In aansluiting op de visie op dienstverlening van 2015 is het onze ambitie om de dienstverlening rondom levensgebeurtenissen zo gastvrij en op maat als mogelijk in te richten. Voor aangifte geboorte, het regelen van een huwelijk, het verlengen van een rijbewijs etc. is de Zwolse inwoner verplicht om met ons zaken te doen. Dat verplicht ons om het voor de burger zo gemakkelijk en aangenaam mogelijk te maken.

Criteria

We bieden gastvrije dienstverlening rondom alle levensgebeurtenissen van inwoners, zodanig dat:

  • de inwoner tevreden is over onze dienstverlening

  • de inwoner waar mogelijk digitaal zaken met ons kan doen

  • de kwaliteit van de basisregistratie personen en de begraafplaatsenadministratie op orde is en blijft

  • we waar het zinvol is meedoen in pilots en samenwerkingen