Om een bijdrage te leveren aan het vastgestelde gemeentelijke beleid betreffende duurzaamheid zetten we in op meer duurzame schoolgebouwen. Dit combineren we met educatie zodat de leerlingen de ouders en wijkbewoners in duurzaamheid opvoeden. Door multifunctioneel gebruik van de schoolgebouwen willen we toekomstige leegstand voorkomen. We zetten onze gebouwen, waar mogelijk en verantwoord, in voor meer dan alleen onderwijs. flexibel en duurzaam in. Door de flexibele inzet sluiten we aan op de behoefte van de wijk en de school, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Criteria

We zetten onze onderwijsvoorzieningen flexibel en duurzaam in , zodanig dat :

  • we aansluiten op de behoefte van de wijk en de school

  • Er hiermee leegstand voorkomen wordt

  • Er samen met de schoolbesturen een nieuw meerjarig strategisch onderwijshuisvestingsplan wordt opgeleverd in het voorjaar van 2017

  • meer duurzame schoolgebouwen worden gerealiseerd

  • leerlingen hieraan gekoppeld educatie duurzaamheid krijgen