De school staat letterlijk en figuurlijk in de wijk en de stad, en daarmee midden in de samenleving. De school staat ook centraal in de wijk- en de jeugdopgave. Scholen werken nauw samen met sociale wijkteams om deze opgave te realiseren. Ook de rol van schoolgebouwen en schoolterreinen is van belang voor de wijk. Deze rollen gaan we beter en krachtiger neerzetten. Daarnaast zien we dat de arbeidsmarkt meer en meer flexibel is geworden en sterk in ontwikkeling is. Nieuwe banen en mogelijkheden verdringen traditionele beroepen. Kinderen voorbereiden op deze veranderde arbeidsmarkt vraagt meer dan het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden. Er zal dan ook ingezet worden op meer arbeidsmarktperspectief om jongeren perspectief te bieden voor de toekomst. Een goede samenwerking tussen de 4 O's (onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid) is daarbij cruciaal.

Doelstellingen

Doel 1.5.1We realiseren ouder- en bewonersbetrokkenheid bij het onderwijs en de school Doel 1.5.2We bouwen aan en op het beroepsonderwijs dat onderwijs met de regionale economie en arbeidsmarkt verbindt Doel 1.5.3We versterken de levendige en bruisende (studenten)stad Doel 1.5.4We zetten onze onderwijsvoorzieningen flexibel en duurzaam in