Voor de gezondheid van de bewoners en bezoekers van onze stad Zwolle moet de riolering op orde zijn (afvalinzameling staat bij 7.3.1). Afvalwater is immers schadelijk voor de mens. Ook is er flora en fauna die schadelijk voor de mens kan zijn of leidt tot buitensporige overlast. We bestrijden deze flora en fauna in de openbare ruimte. Daarnaast kunnen we gezondheid ook stimuleren door bijvoorbeeld te beheren vanuit het besef dat een groene leefomgeving bijdraagt aan de gezondheid. En vanuit het besef dat de openbare ruimte uit kan nodigen om in te bewegen en te spelen.

Criteria

We sturen op vitaliteit en gezondheid van de mens en de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren, zodanig dat:

  • Contact met ziekteverwekkers in de openbare ruimte zo veel mogelijk wordt voorkomen. Dit geldt ook voor flora en fauna die de gezondheid bedreigen of buitensporig veel overlast veroorzaken.

  • De openbare ruimte meer uitnodigt en inspireert tot (gezonde) buitenactiviteiten