Gezondheid is een groot goed. Consequenties van niet gezond zijn hebben invloed op betrokkene en op onze stad. Met de inrichting en het beheer van de openbare ruimte sturen we op vitaliteit en gezondheid. Vanuit het voorkomen en beperken van risico’s voor de gezondheid zorgen we voor een adequate verwijdering van mogelijke ziekteverwekkers, zodat de mensen daar zo min mogelijk mee in aanraking komen. Vanuit stimuleren van gezondheid door een vitale en gezonde leefomgeving benutten we het gegeven dat een groene buitenruimte bijdraagt aan gezondheid. En een andere vorm van stimuleren is zorgen dat de buitenruimte uitnodigt om te bewegen te recreëren en te spelen.

Doelstellingen

Doel 7.4.1We sturen op vitaliteit en gezondheid van de mens en de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren Doel 7.4.2We zorgen dat er geen gezondheidsrisico’s ontstaan door bodem- of grondwater verontreiniging Doel 7.4.3We blijven voldoen aan de milieunormen