Helaas leeft een deel van onze inwoners in armoede, ook kinderen. Kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld kunnen vaak niet meedoen aan sport- cultuur of schoolactiviteiten of ze mijden verjaardagsfeestjes, omdat ze geen cadeautje kunnen meenemen. Het niet kunnen meedoen zorgt vaak voor een gevoel van uitsluiting en onzekerheid of schaamte. Dit is onwenselijk voor de ontwikkeling van het kind. Het kan ook leiden tot onwenselijke economische en maatschappelijke gevolgen wanneer het talent van deze kinderen in de toekomst onvoldoende benut kan worden. Samen met partners die zich hier ook voor inzetten, zoals Stichting Meedoen, Jeugdsportfonds Zwolle, Stichting Kinderhulp, Noodfonds Zwolle willen dat zoveel mogelijk kinderen uit gezinnen met een laag inkomen mee doen. We ondersteunen hiermee ook ouders in hun opvoedingstaak. Zo kan ieder kind zich ontplooien, ongeacht de financiële situatie van het huishouden waarin het kind opgroeit.

Doelstellingen

Doel 4.2.1We zorgen dat zoveel mogelijk kinderen uit huishoudens met een laag inkomen participeren