Langdurig van een laag inkomen leven betekent dat het steeds moeilijker wordt om te kunnen reserveren om bijvoorbeeld duurzame gebruiksgoederen. Vaak is er geen enkel reserveringspotje meer in een huishouden als men langdurig van een laag inkomen rond moet komen. Met de individuele inkomenstoeslag stellen we huishoudens in staat om zelf weer te kunnen reserveren.

Criteria

We bestrijden armoede als gevolg van langdurige afhankelijkheid van een laag inkomen , zodanig dat:

  • zie criteria bij doelstelling 1.

  • zodat zij in staat zijn om zelf te kunnen reserveren voor duurzame gebruiksgoederen of voor andere onvoorziene uitgaven