We bieden samen met partners en fondsen in de stad mogelijkheden aan ouders met een laag inkomen om hun kinderen te kunnen laten participeren. Dat is onder andere mogelijk voor sport-, cultuur-, vakantie- en schoolactiviteiten, voor het zwemvangnet (zie ook doel 1.4.1.), peuterspeelzaalbezoek (zie ook doel 1.3.5)

Criteria

We zorgen dat zoveel mogelijk kinderen van ouders met een laag inkomen participeren, zodanig dat:

  • De ondersteuning geboden wordt aan huishoudens die vallen onder de Zwolse armoedegrens van 110% van het sociaal minimum en 130% voor huishoudens met een scholier van 12 tot 18 jaar. De grens geldt voor alle inkomens, dus zowel uit loondienst, eigen onderneming of uitkering.

  • We samenwerken met partners in de stad en fondsen die zich hier ook voor inzetten.

  • Iedereen die tot de doelgroep behoort gebruik maakt van de inkomensondersteunende maatregelen.