Belangrijkste element van een gezonde en vitale economische structuur is werkgelegenheid. Zwolle wil een aantrekkelijke werkstad zijn voor eigen inwoners en de regio. Het gewenst effect is dat er meer banen komen in Zwolle.

Zwolle is nog steeds een krachtige stad in een economisch sterk presterende regio, zo blijkt uit laatste Toplocatie onderzoek van Elsevier/Bureau Louter uit 2016. Zwolle heeft momenteel globaal 90.000 banen verdeeld over sectoren als kantoren, bedrijven, winkels, onderwijs, etc. en is hiermee de banenmotor voor de regio. Onze stad functioneert daarbij als motorblok voor de regionale economische ontwikkeling. Tegelijkertijd voegt de regio extra kwaliteit toe met een hoogwaardig klimaat om te wonen en te recreëren met een arbeidsmoraal die landelijk hoog aangeschreven staat. Voorwaarde voor het vasthouden van deze economische toppositie is het inspelen op kansrijke ontwikkelingen. Dit gaat niet vanzelf, daar moeten we wel wat voor doen. Temeer daar er concurrentie is tussen de middelgrote steden (en hun respectievelijke regio's), waartoe Zwolle ook behoort. Als Zwolle kunnen we dit niet alleen. We trekken samen op met onze partners: buur- en regiogemeenten, onderwijs, bedrijven en instellingen, intermediaire organisaties, provincie etc.

Doelstellingen

Doel 5.1.1We zorgen voor een concurrerend en toekomstbestendig vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen Doel 5.1.2We faciliteren de veranderende economie