De gemeente zorgt niet zelf voor de banen, dat doen bedrijven en instellingen. De gemeente kan wel helpen door een goed vestigingsklimaat te scheppen door beleid, accountmanagement en het verbinden van partijen zó vorm te geven, dat bedrijven en instellingen weinig barrières ervaren om banen te creëren en steun ervaren bij het benutten van kansen. De gemeente schept de randvoordwaarden opdat bestaande bedrijven en instellingen optimaal kunnen functioneren in Zwolle en kunnen (doorgroeien). Maar ook dat potentiële bedrijven en instellingen kiezen voor Zwolle om zich te vestigen. Dit draagt bij aan de versterking van de economische structuur en vitaliteit van Zwolle en betekent banen. Dat betreft zowel de directe als de indirecte banen. Want voor het goed kunnen functioneren moet een bedrijf of instelling weer een beroep doen op andere bedrijven en instellingen. De basis hiervoor is het krachtige economische imago en de juiste kritische massa van de regio Zwolle. De samenwerking met de andere gemeenten in de regio is hierbij van groot belang.

Uitgangspunt is dat ondernemers in Zwolle en regio kunnen rekenen op een dienstverlenende gemeente die ruimte geeft om plannen te ontwikkelen.

Criteria

We zorgen voor een concurrerend en toekomstbestendig vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen , zodanig dat:

 • bestaande bedrijven door gerichte dienstverlening aan Zwolle blijven verbonden:

  • we creëren ruimte voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen, met passende randvoorwaarden

  • we focussen op directe en indirecte banen

  • we samenwerking tot stand brengen tussen Onderwijs, ondernemers, overheid, omgeving (4-O's)

  • de tevredenheid over de dienstverlening aan ondernemers stijgt

 • nog niet in Zwolle gevestigde bedrijven voor Zwolle kiezen:

  • De groei van het aantal vestigingen ligt minimaal op landelijk niveau

  • De groei van het aantal nieuwe bedrijven/startende ondernemingen ligt minimaal op het landelijk gemiddelde

 • het kwalitatief en kwantitatief aanbod van werklocaties in balans is met de vraag in de markt.

 • De leegstand onder de respectievelijke landelijke leegstand ligt