Een duurzame woon, werk en leefomgeving is duurzaam ingericht en wordt duurzaam beheerd vanuit uitdagingen in de toekomst en effecten elders in de wereld. Dat doen we enerzijds door het in stand houden van de bestaande openbare ruimte, waarbij kapitaalvernietiging wordt voorkomen en de beschikbare middelen efficiënt worden ingezet. Anderzijds door het transformeren van de openbare ruimte naar een toekomstbestendige openbare ruimte, rekening houdend met klimaatopgaven en maatschappelijke veranderingen.

Doelstellingen

Doel 7.3.1We richten de openbare ruimte duurzaam in en beheren deze duurzaam vanuit uitdagingen in de toekomst (en effecten elders in de wereld)