Met duurzaam beheren verminderen we enerzijds de oorzaak van klimaatverandering door CO2 reductie. Anderzijds beperken we de gevolgen van klimaatverandering door maatregelen tegen hittestress en wateroverlast. Met duurzaam beheer bewaken we de belangen van flora en fauna en versterken we, waar mogelijk, de biodiversiteit. Biodiversiteit is immers niet alleen de verscheidenheid aan soorten en ecosystemen, maar biodiversiteit is ook de natuurlijke bescherming tegen klimaatverandering en de basis voor onze economie, voedsel- en medicijnenproductie. En we zorgen voor een verantwoorde toepassing van materialen - circulaire economie - om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde-vernietiging te minimaliseren (anders dan in het reguliere lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd).

Criteria

De richten de openbare ruimte duurzaam in en behe ren deze duurzaam vanuit uitdagingen in de toekomst (en effecten elders in de wereld) , zodanig dat:

  • We met ons beheer de biodiversiteit in Zwolle versterken en vergroten

  • We met ontwikkelend beheren de openbare ruimte transformeren naar een toekomstbestendige openbare ruimte, die bijdraagt aan de klimaatadaptatie zoals verminderen hittestress en wateroverlast en die rekening houdt met maatschappelijke veranderingen

  • We met energiebewust beheren bijdragen aan de energietransitie

  • We uitgaan van de lifecycle benadering waarbij we grondstoffen langer en hoogwaardiger in de keten te houden en waarbij we vernietiging van kapitaalgoederen voorkomen.

  • We zorgdragen voor het welzijn van dieren en zo mogelijk het dierenwelzijn verbeteren conform de Nota Dierenwelzijn.

  • We educatie en voorlichting op het gebied van natuur en milieu verzorgen