Inwoners ervaren alle ruimte om bij te dragen en voelen zich verantwoordelijk voor hun leefomgeving. Energie, kennis, kunde, creativiteit van inwoners stroomt en wordt ingezet voor de levendigheid van onze stad, ondernemerschap, sociale binding en toekomstbestendigheid. Inwoners voelen zich uitgenodigd en uitgedaagd om bij te dragen aan het oplossen van vraagstukken die ertoe doen en die hen raken. Er wordt volop geëxperimenteerd met vernieuwende vormen van samenwerking en manieren om zeggenschap en invloed van Zwollenaren op hun stad te vergroten.

De gemeente is middels Initiatiefrijk Zwolle actief in het promoten van deze mogelijkheden en het mee-mogelijk maken, want wij streven naar maximale invloed van mensen op hun eigen leefomgeving en het samen stad maken. Voelbaar is dat het uit overtuiging voortkomt, niet omdat het moet. Zwollenaren merken dat aan alles in de samenwerking met de gemeente. Initiatieven worden omarmd, omdat ze impact hebben en bijdragen aan Zwolse doelstellingen of vernieuwend of creatief zijn. We werken samen aan meer waarde voor de stad. Met alle partijen die hetzelfde voor ogen hebben en vanuit passie voor de stad willen bijdragen. We weten wat er in de stad leeft en de stad is ons startpunt bij alles wat we doen. We hebben als gemeente steeds minder geld, en vinden het ook een uitdaging om vanuit andere verdienmodellen te denken en te handelen. Partners zoeken, partner zijn. Co-creëren. We zetten in op relaties. We sluiten aan op initiatieven uit de stad, maar nodigen en dagen ook uit. Omdat we kansen zien. We maken los, maar laten niet vallen. We zijn partners die steeds op maat kijken wat we toe kunnen voegen. Mindset, processen, beleid/ontwikkeling, procedures, alles is hierop aangesloten. We leren door te doen en te experimenteren. We organiseren cross-overs tussen netwerken, wijken, mensen omdat we zien dat daarmee de impact wordt vergroot en mensen elkaar inspireren. We zijn lenig en wendbaar. In ons hoofd, maar zo zijn we ook georganiseerd.

De organisatie is zo vorm gegeven dat er geen grenzen meer worden ervaren en samen werken aan Zwolse vraagstukken optimaal ondersteund wordt. Voorbij binnen en buiten denken. Ooit waren wij als gemeente vooral verantwoordelijk voor het publieke domein. Nu doen inwoners het steeds meer zelf én doen we het samen. We zijn gelijkwaardig en vormen samen de Zwolse gemeenschap. De burger participeert niet, de overheid participeert niet. Dat stadium zijn we voorbij. Er is geen sprake meer van binnen en buiten, we zijn voortdurend in gesprek met elkaar, ervaren geen drempels en nodigen uit. Het maakt niet uit welke (formele) ingang je kiest of welke ambtenaar je benadert, we zijn gericht op samen werken aan Zwolse vraagstukken. Zo doen we dat in Zwolle

Doelstellingen

Doel 9.1.1Flexibele medewerkers werken samenlevingsgericht Doel 9.1.2We werken plaats en tijdonafhankelijk