Doel is dat alle medewerkers samenlevingsgericht willen en kunnen handelen. Willen omdat onze medewerkers er ten diepste van overtuigd zijn dat dat bijdraagt aan de stad Zwolle. Kunnen omdat waar mogelijk grenzen zijn opgeheven. De omstandigheden en het gewenste resultaat zijn leidend, niet de procedures. Vanuit verbinding met de stad pakken we onze rol. Een deel van ons werk wordt minder voorspelbaar en ook met wie we dit doen.

We sturen vanuit vertrouwen, met zo min mogelijk grenzen, afdelingen, interne procedures en beleidsinstructies. Naast afdelingen hebben we tijdelijke teams rondom behoeften uit de stad, met medewerkers uit verschillende afdelingen en betrokkenen uit de stad. Ofwel: we werken op verschillende manieren samen met én voor de stad. Dit is de centrale koers in onze organisatieontwikkeling. En de ene keer zijn we in the lead, de andere keer zijn we one of the guys. We denken mee, werken mee, faciliteren, brengen soms wat geld mee. We anticiperen en manoeuvreren met ons eigen DNA als fingerprint.

Criteria

Flexibele medewerkers werken samenlevingsgericht , zodanig dat:

  • medewerkers zich bewust zijn van hun rol als bijv. partner, toezichthouder, handhaver of beslisser

  • medewerkers in hun denken en handelen uitgaan van hetgeen de Zwolse samenleving van hen vraagt

  • medewerkers zich flexibel in willen en kunnen zetten, zodat hun talenten en competenties optimaal ingezet worden om de stad te dienen

  • medewerkers herkenbaar zijn voor Zwolse inwoners in hun manier van doen als partner van de stad