De samenleving is in ontwikkeling en vraagt om een andere houding van de overheid. We willen meer en op verschillende manieren samenwerken met en voor de stad. We willen een flexibele en transparante organisatie zijn, waar we integraal werken met een samenlevingsgerichte houding. Om goed in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen is het wenselijk dat we plaats- en tijdsonafhankelijk kunnen werken.

Criteria

We werken plaats en tijdonafhankelijk, zodanig dat:

  • we flexibeler kunnen inspelen op ontwikkeling in de maatschappij en medewerkers minder afhankelijk zijn van vaste werkplekken en werktijden

  • we huisvesting en andere facilitaire zaken doelmatig kunnen uitvoeren

  • we een aantrekkelijke werkgever blijven door een goede balans tussen werk en privé mogelijk te maken

  • we veilig digitaal kunnen samenwerken in projecten, afdelingen en teams, ook met externe partners