De grootste groep Zwollenaren draagt volop bij aan de samenleving, is in staat op eigen kracht of met hulp van eigen sociale netwerken en verbanden mee te doen in de samenleving en is maatschappelijk zelfredzaam. Goed toegeruste en duidelijk vindbare stedelijke ondersteuning (Bijvoorbeeld Zwolle Doet, Sportservice Zwolle) bewijst haar meerwaarde voor de lokale samenleving. Wat we willen is bewoners verbinden aan bewoners die ondersteuning nodig hebben. Iedere bewoner - jong en oud - kan iets betekenen voor een ander en is daarmee van waarde voor onze samenleving.

De veerkrachtmonitor geeft een goed beeld van de ontwikkelingen op de bijdrage van inwoners aan de samenleving op de aspecten 'ondersteuning bieden', 'maatschappelijk actief', 'actief voor de buurt'. De veerkrachtmonitor wordt in 2017 geactualiseerd.

Criteria

Het versterken de inzet van competenties en sociale kapitaal van inwoners , z odanig dat :

  • het sociaal netwerk van inwoners wordt versterkt

  • vrijwilligers en mantelzorgers niet belast worden met zorg die hun mogelijkheden te boven gaan

  • de inzet en activiteiten van de subsidiepartners wordt aangescherpt op basis van resultaten veerkrachtmonitor 2017

  • er nog meer verbinding en samenwerking is tussen vrijwilligers(organisaties) onderling en de sociale wijkteams

  • de veerkrachtmonitor bij het volgende meetmoment hoger scoort op de aspecten 'ondersteuning bieden', 'maatschappelijk actief', 'actief voor de buurt'