De verschuiving van verantwoordelijkheid en regie naar burgers, gebruikers of cliënten betekent dat zij steeds meer zelf aan het roer komen te staan. Zij vormen daarmee steeds belangrijkere knooppunten in de sociale netwerken en instituten en organisaties zullen aan invloed inleveren. Wij helpen daar waar het moet of nodig is.

Het maatschappelijk effect is dat de inwoners van Zwolle (kunnen) deelnemen aan de samenleving en deel uit maken van groepen en netwerken die hen in staat stellen maatschappelijk te participeren. Door een gezonde leefstijl en actieve deelname aan de maatschappij zijn zij in staat langer zelfstandig te wonen. Zij weten zelf hoe gebruik gemaakt kan worden van diensten, voorzieningen en technologische ontwikkelingen of weten hoe zij die via o.a. het sociale wijkteam kunnen bereiken. Zodra dit nodig is, wordt in samenspraak met de zorgvrager, het sociaal netwerk/mantelzorger en het sociale wijkteam bepaalt welke zorg en ondersteuning nodig is en op welke manier dit georganiseerd wordt.

Doelstellingen

Doel 1.1.1We versterken de inzet van competenties en sociale kapitaal van inwoners Doel 1.1.2We vergroten de veerkracht van buurtbewoners en doelgroepen Doel 1.1.3We stimuleren en ondersteunen ouderen zodat zij langer zelfstandig en veilig thuis kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving Doel 1.1.4We vergroten en ondersteunen sociale netwerken van kwetsbare inwoners