Netwerkondersteuning is gericht op het vergroten van het eigen vermogen van inwoners zodat zij zelf, samen met hun sociale netwerk tot oplossingen komen. Kwetsbare groepen inwoners worden in een zo vroeg mogelijk stadium begeleid en gestimuleerd bij het vinden van oplossingen. Daar waar inwoners behoefte aan ondersteuning hebben, helpen wij hen in hun eigen buurt, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is. Kunnen ze hierdoor weer meedoen dan ontstaan sociale contacten en worden (nieuwe) vaardigheden opgedaan en nemen zelfvertrouwen en weerbaarheid toe.

Criteria

We vergroten en ondersteunen sociale netwerken van kwetsbare inwoners, zodanig dat:

  • in 2018 het percentage eenzaamheid (gemiddeld) in Zwolle afneemt

  • in 2018 meer inwoners / cliënten gebruik maken van zinvolle daginvulling-activiteiten

  • in 2018 meer mensen worden bereikt die zich willen inzetten voor een ander (vrijwilligerswerk (o.a. burenhulp), mantelzorg)

  • in 2018 minder mantelzorgers overbelast zijn