Positieve gezondheid is het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Gezondheid is een voorwaarde voor mensen om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Gezondheid gaat over lichamelijke functies, mentale functies en beleving, de zingeving, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. Een goede gezondheid is belangrijk. Mensen genieten zelf meer van het leven en van hun mogelijkheden. Maar ook de overheid, werkgevers en andere instanties profiteren als mensen hun betere gezondheid aanwenden om langer te leren, te werken en te participeren. Denk ook aan gezondheid gerelateerd verzuim en verlies aan arbeidsproductiviteit. En het omgekeerde is ook het geval, als mensen langer kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij blijven zij langer gezond. Gezondheid is van grote waarde, qua welzijn, maar ook economisch beschouwd. Gezondheid wordt bepaald door leefstijlfactoren, maar ook door de sociale en fysieke omgeving. Werken aan gezondheid doen we samen en intersectoraal. Zowel binnen onze gemeentelijke organisatie als met partners in de stad.

Doelstellingen

Doel 1.2.1We beschermen en bevorderen de gezondheid van onze inwoners Doel 1.2.2We verkleinen gezondheidsverschillen tussen wijken of buurten