Het beschermen en bevorderen van de gezondheid betreft voor een groot deel taken die aan de gemeente Zwolle zijn opgedragen vanuit de wet Publieke gezondheid en die we laten uitvoeren door de GGD. Bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, forensische zorg, monitoring van gezondheid, advies over gezondheidsbeleid aan gemeenten en zorg voor publieke gezondheid bij crisis en rampen. Bevorderen van gezondheid doen we vooral d.m.v. preventie op het gebied van gezonde leefstijl. Een gezonde leefstijl draagt bij aan een betere gezondheid op korte en langere termijn. Voorlopige speerpunten voor 2017 (onder voorbehoud nieuwe nota gezondheidsbeleid) zijn gezond gewicht (voeding en bewegen) en alcoholmatiging.

Criteria

We beschermen en bevorderen de gezondheid van onze inwoners, z odanig dat :

  • De Zwolse inwoners een gezonde leefstijl volgen wat betreft tabak, alcohol, drugs, voeding, overgewicht, borstvoeding, beweging, seks, gezondheidsvaardigheden:

    • voldoende groente en fruit consumeren

    • ontbijten

    • voldoende bewegen

    • alcoholgebruik matigen