In sommige wijken of buurten leven mensen gemiddeld minder lang en in mindere gezondheid dan in andere wijken. Gezondheid wordt mede bepaald door leefstijlfactoren en door de sociale en fysieke omgeving waarin mensen leven. Bij het verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen is aandacht voor beperktere gezondheidsvaardigheden van belang. Mensen met beperktere gezondheidsvaardigheden kunnen vaak informatie over hun gezondheid niet begrijpen en toepassen. Deze mensen hebben ook moeite met het vinden van de weg in de zorg.

Criteria

We verkleinen gezondheidsverschillen tussen wijken of buurten, zodanig dat:

  • de gezondheid in de wijken Holtenbroek en Diezerpoort en delen van Aalanden en Zwolle Zuid minder afwijkt van het Zwols gemiddelde.