We zetten in op de samenlevingsgerichte school. De school staat centraal in de wijk- en jeugdopgave, hierin werken ouders, wijkbewoners en school samen als partners om de opgave te realiseren. Om een duidelijke invulling van de (maatschappelijk) rol van de school in de wijk te kunnen realiseren is ouder- en bewonersbetrokkenheid van belang.

Criteria

We realiseren ouder- en bewonersbetrokkenheid bij het onderwijs en de school , zodanig dat :

  • Ouders en kinderen (mede) bepalen met welke opgaven we aan de slag gaan

  • Er een duidelijke invulling van de school en het onderwijs is voor de stad en de wijk