Zwolle is aantrekkelijk voor talenten zodat we Zwolle als onderwijsstad ook in de toekomst kunnen garanderen en het onderwijs als werkgever kunnen blijven dienen. De rijkdom van 4 Mbo en 4 Hbo instellingen in Zwolle biedt veel kansen. Wij verbinden het onderwijs aan de arbeidsmarkt en stimuleren daarin de samenwerking tussen Onderwijs, Ondernemers, Onderzoek en Overheid. Niet alleen in theorie maar bovenal in praktijk. Studenten gaan als ondernemende mensen de maatschappij in en weten Zwolle blijvend te vinden, ook wanneer ze buiten de regio actief zijn. Wij zorgen ervoor dat onze talenten ook over de grens van waarde zijn.

Criteria

Wij bouwen aan en op het beroepsonderwijs dat onderwijs met de regionale economie en arbeidsmarkt verbindt, zodanig dat:

  • de aantrekkelijkheid van Zwolle voor studenten wordt versterkt

  • Zwolle als onderwijsstad ook in de toekomst gegarandeerd is

  • het vestigingsklimaat voor (internationale) bedrijven wordt versterkt

  • de binding tussen onderwijs en arbeidsmarkt versterkt vergroot wordt

  • er meer innovatie en creativiteit is

  • de Zwolse studenten als ondernemender mensen de maatschappij in gaan

  • de Zwolse talenten ook over de grens van grotere waarde zijn.