Iedere Zwollenaar met arbeidspotentieel participeert naar zijn of haar vermogen op de arbeidsmarkt. Dit kan in een betaalde baan/zelfstandigheid (en eventueel met ondersteuning/subsidie wanneer sprake is van een arbeidsbeperking) of door werkervaring op te doen vanuit een bijstands- of ondersteuningssituatie.

Criteria

We stellen inwoners met een bijstandsuitkering en arbeidspotentieel in staat om deel te nemen aan de arbeidsmarkt, zodanig dat:

  • We tenminste 200 werkervaringsmogelijkheden creëren om uitstroom uit de bijstand te bevorderen

  • Alle inwoners met een arbeidsbeperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt in beeld zijn voor wat betreft hun arbeids-/participatiemogelijkheden

  • De regionale doelstelling voor de landelijke banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking wordt gehaald en het Werkbedrijf Regio Zwolle samenwerking op de inclusieve arbeidsmarkt bevordert

  • Uitstroom uit de bijstand naar werk, zelfstandig ondernemerschap of opleiding wordt bevorderd en 5% hoger is dan het voorgaande jaar

  • Alle jongeren tot 27 jaar en met een afstand tot de arbeidsmarkt toekomstperspectief hebben en in actief traject zijn met een actieplan richting zorg/werk/opleiding

  • Meer 50plussers hun talenten en ervaring kunnen blijven inzetten op de arbeidsmarkt

  • Een melding aan de Poort leidt zoveel mogelijk tot een teruggeleiding naar werk/opleiding en/of andere vormen van inkomensvoorziening (een melding leidt niet automatisch tot een uitkering)

  • Tenminste 5 nieuwe werkplekken in een beschutte werkomgeving mogelijk worden gemaakt