Door actieve deelname aan de maatschappij worden arbeidsmogelijkheden in de toekomst mogelijk beter bereikbaar (maatschappelijke participatie als vliegwiel). Maatschappelijke participatie van bijstandsgerechtigden leidt tot minder sociaal isolement en (op termijn) meer mogelijkheden in de maatschappij. Maatschappelijke participatie kan en opstap zijn naar werk, maar is dat vaak ook niet. Meer actieve deelname aan de maatschappij (in de directe omgeving van de inwoner) is dan het hoogst haalbare.

Criteria

We zorgen dat inwoners met een bijstandsuitkering en een grotere afstand tot de arbeidsmarkt naar vermogen kunnen participeren in de samenleving (maatschappelijke participatie) , z odanig dat:

  • Tenminste 300 bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt gebiedsgericht maatschappelijk worden geactiveerd

  • Alle jongeren onder de 27 jaar met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een persoonlijk actieplan hebben gericht op (arbeids-)participatie of onderwijs.