In onze sterke economische regio willen wij dat alle talenten worden benut en dus een inclusieve arbeidsmarkt voor al onze inwoners. De gemeente ondersteunt sinds de komst van de Participatiewet in 2015 een brede groep mensen die om wat voor reden dan ook een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk mensen bij een reguliere werkgever en in een regulier dienstverband werken. Wanneer dit vanwege een grotere arbeidsbeperking niet mogelijk is, dan blijft beschut werken mogelijk. Wij willen dat het voor werkgevers in onze regio niet meer hoeft uit te maken wat je afstand tot de arbeidsmarkt was of wat je loonwaarde is, maar dat zij gezamenlijk en met ondersteuning van elkaar en de gemeente inclusief werkgeverschap tonen.

Doelstellingen

Doel 2.2.1We stellen inwoners met een bijstandsuitkering en arbeidspotentieel in staat om deel te nemen aan de arbeidsmarkt Doel 2.2.2We zorgen dat inwoners met een bijstandsuitkering en een grotere afstand tot de arbeidsmarkt naar vermogen kunnen participeren in de samenleving