Goede samenwerking tussen sociale wijkteams, huisartsen, jeugdgezondheidszorg en scholen in Zwolle rondom toegang tot specialistische jeugdhulp is van groot belang. Kinderen en ouders krijgen daardoor een sneller en beter passend antwoord op hun ondersteuningsvraag. Door een brede beoordeling wordt zo nodig een terecht beroep op (specialistische) jeugdhulp gedaan. En door bundeling van deskundigheid rondom de toegangen tot jeugdhulp kunnen jongeren en hun ouders beter worden ondersteund en kan een besparing op de kosten worden gerealiseerd.

Criteria

We versterken de toegang tot jeugdhulp bij problemen met opvoeden en opgroeien, geestelijke problematiek, stoornissen en beperkingen, zodanig dat:

  • In 2017 de bekendheid en bereikbaarheid van het sociaal wijkteam via de verschillende kanalen zijn verbeterd ten opzichte van 2015

  • In 2017 het percentage ouders/verzorgers en jongeren dat weet waar ze terecht kunnen als zij hulp nodig hebben groter is dan in 2016 (0-meting cliëntervaring-onderzoek 2016)

  • Eind 2017 minimaal 80% van ouders/verzorgers weet dat je hiervoor terecht kunt bij sociale wijkteam.

  • In 2018 de samenhang en samenwerking rondom toegang tot gespecialiseerde jeugdhulp naar de mening van verwijzers als huisartsen, sociale wijkteams en jeugdartsen en naar de mening van ouders/jongeren beter is dan in 2016 (0-meting).