Opgroeien en opvoeden gaan met vallen en opstaan. Om zich positief te kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen die nu en in de toekomst kunnen meedoen, hebben kinderen en jongeren soms voor korte of langere tijd specifieke ondersteuning nodig. Dat kan ook gelden voor ouders/verzorgers en andere volwassenen die daarin een voorbeeld voor kinderen en jongeren zijn. Kinderen, jongeren en ouders houden daarbij zelf de regie. We willen gespecialiseerde jeugdhulp inzetten die kinderen, jongeren en ouders aantoonbaar helpt, op het moment dat die hulp nodig is, zoveel als nodig is en zonder dat die hulp hun leven onnodig op z’n kop zet.

Doelstellingen

Doel 2.3.1We versterken de toegang tot jeugdhulp bij problemen met opvoeden en opgroeien, geestelijke problematiek, stoornissen en beperkingen Doel 2.3.2We bieden maatwerk in jeugdhulp Doel 2.3.3We bieden een kwalitatief passend aanbod aan gespecialiseerde jeugdhulp bij problemen met opvoeden en opgroeien, geestelijke problematiek, stoornissen en beperkingen