Een kernprincipe is dat het kind/ de jongere, diens ouders/gezin en de directe sociale leefomgeving centraal staan. Hierbij is het belangrijk dat flexibel ingezet kan worden op de benodigde ondersteuning uitgaande van '1 gezin, 1 plan'. Maatwerk is hierbij onontbeerlijk.

Criteria

We bieden maatwerk in jeugdhulp, zodanig dat:

  • De tevredenheid van ouders/verzorgers en jongeren over het effect van de jeugdhulp gemiddeld een 7 is op een schaal van 10 (tevredenheid; 0-meting 2017)

  • Hulpvragen naar de mening van ouders/verzorgers en jongeren in samenhang worden opgepakt

  • In 2017 bekend is hoe knelpunten die in de periode 16-27 jaar ontstaan door de wettelijke leeftijdgrens van 18 jaar in de Wet Jeugdhulp aangepakt kunnen worden