De kwaliteit van de jeugdhulp dient behouden en bewaakt te worden. De kwaliteitseisen zijn wettelijk vastgelegd voor aanbieders en ook gemeenten. Voor de monitoring van de kwaliteit wordt gebruik gemaakt van de 3 outcome criteria: doelrealisatie, uitval en cliënttevredenheid.

Criteria

We bieden een kwalitatief passend aanbod aan gespecialiseerde jeugdhulp bij problemen met opvoeden en opgroeien, geestelijke problematiek, stoornissen en beperkingen , zodanig dat:

  • Het aantal jeugdhulptrajecten dat voortijdig eenzijdig wordt afgesloten door de cliënt lager is dan 1% (uitval CBS)

  • Het percentage ouders/verzorgers en jongeren dat de uitvoering van de zorg goed vindt, hoger is dan in de 0-meting (cliëntervaringsonderzoek 2016)

  • Het aantal ouders/verzorgers en jongeren dat aangeeft een klacht te hebben over de jeugdhulp, lager is dan in de 0-meting (cliëntervaringsonderzoek 2016)

  • Gespecialiseerde jeugdhulp binnen het beschikbare budget kan worden uitgevoerd.

  • Het percentage jeugdigen dat na een traject verder kan zonder gespecialiseerde jeugdhulp hoger is dan in de 0-meting (doelrealisatie)

  • Het percentage ouders/verzorgers en jongeren dat een herhaald beroep doet op gespecialiseerde jeugdhulp lager is dan in de 0-meting (doelrealisatie)

  • Het percentage ouders/verzorgers en jongeren dat aangeeft dat zij zich beter voelen door de hulp, groter is dan in de 0-meting (cliëntervaringsonderzoek 2016)

  • Het percentage ouders/verzorgers en jongeren dat aangeeft dat door de hulp zelfstandiger en zelfredzamer te zijn geworden, groter is dan in de 0-meting (cliëntervaringsonderzoek 2016)

  • Het percentage ouders/verzorgers en jongeren dat aangeeft dat ze beter mee kunnen doen in hun omgeving, groter is dan in de 0-meting (cliëntervaringsonderzoek 2016)

  • Het percentage ouders/verzorgers en jongeren dat aangeeft overeengekomen doelen zijn gehaald, hoger is dan in de 0-meting (doelrealisatie)