Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het opvoeden van hun kinderen en zijn daar ook veelal prima tot in staat, met soms wat ondersteuning. Maar in sommige gevallen kunnen kinderen niet opgroeien in een veilige omgeving, door wat voor omstandigheden dan ook. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jongere wordt bedreigd en vrijwillige ondersteuning niet of niet voldoende helpt. Er zijn drie jeugdbeschermingsmaatregelen die de rechter kan opleggen: een ondertoezichtstelling (OTS), ontzetting uit de ouderlijke macht en gezagsbeëindiging.

Criteria

We voorkomen jeugdbeschermingsmaatregelen en bieden bescherming indien die niet voorkomen kunnen worden, zodanig dat:

  • Aantal ondertoezichtstellingen is in 2017 lager dan in 2015 (2015: 220)

  • Aantal voogdijmaatregelen is in 2017 lager dan in 2015 (2015: 70)

  • Het percentage ondertoezichtstellingen in het totaal aantal jeugdzorgtrajecten is in 2017 lager dan in 2015 ( 2015: 6,4%)

  • deze maatregelen zo kort mogelijk duren

  • in alle gevallen de regie nog zoveel als mogelijk bij ouders blijft cq. op ouders zelf weer de regie kunnen nemen