Kunnen opgroeien en opvoeden in een veilige omgeving begint in het eigen gezin. Sommige kinderen worden zodanig in hun ontwikkeling bedreigd dat toezicht noodzakelijk is binnen het gezin. Of wanneer dit niet mogelijk is, buiten het gezin. We streven ernaar dit zoveel mogelijk te voorkomen of - als het niet anders kan - zo'n situatie zo kort mogelijk te laten duren. Bij kindermishandeling, partnergeweld of ouderenmishandeling is sprake van onveiligheid, geweld en dreiging, zodat het welbevinden en maatschappelijk functioneren ernstig wordt bedreigd. We streven ernaar dit zo veel mogelijk te voorkomen, zo nodig zo snel mogelijk te stoppen en zo snel mogelijk toe te werken naar duurzaam herstel.

Doelstellingen

Doel 3.1.1We voorkomen jeugdbeschermingsmaatregelen en bieden bescherming indien die niet voorkomen kunnen worden Doel 3.1.2We brengen -en houden- jongeren na jeugdreclassering weer op het rechte pad om zo recidive (herhaling/terugval ) te voorkomen Doel 3.1.3We realiseren een adequaat Veilig Thuis IJsselland dat huiselijk geweld zo vroeg mogelijk aanpakt en toewerkt naar veiligheid en doorgeleid ten behoeve van duurzaam herstel Doel 3.1.4We proberen huiselijk geweld te voorkomen maar indien het zich voordoet bieden we veilige opvang en ondersteuning naar een duurzaam herstel