Jeugdreclassering kan worden ingezet bij jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd en is een combinatie van intensieve ondersteuning aan en controle op een jongere. Jongeren van 12 tot 18 jaar komen in aanmerking voor begeleiding door de jeugdreclassering. Vanaf 12 jaar kan een kind voor een strafbaar feit worden vervolgd. Met het bereiken van de meerjarige leeftijd is – in principe – het volwassenenstrafrecht van toepassing en daarmee – in principe – de volwassenenreclassering aan zet.

Criteria

We brengen -en houden- jongeren na jeugdreclassering weer op het rechte pad om zo recidive (herhaling/terugval ) te voorkomen, zodanig dat:

  • jongeren sneller re-integreren;

  • maatschappelijke participatie kan worden bevorderd;

  • De duur van de ingezette maatregelen korter is dan in 2015 (0-situatie);

  • Er minder recidive plaatsvindt.