Met het voorkomen van verslaving dragen we bij aan een goede gezondheid. Gezondheid draagt bij aan participatie en zelfredzaamheid en voorkomt maatschappelijke uitval. Met het terugdringen van verslaving proberen we de gezondheid te verbeteren en te werken aan maatschappelijk herstel, participatie en zelfredzaamheid.

Criteria

We v oorkomen en verminderen verslavingsproblematiek , zodanig dat:

  • participatie en zelfredzaamheid wordt bevorderd;

  • (verder) maatschappelijke uitval wordt voorkomen;

  • Gezondheid wordt bevorderd;