We richten ons hierbij op het voorkomen en terugdringen van problematiek welke een hoog risico heeft op maatschappelijke uitval. Het kan dan gaan om verslavingen, psychische problematiek, risico's t.a.v. recidive van crimineel gedrag al dan niet in combinatie met het mijden van zorg, hulp en ondersteuning. Door in te zetten op de problematiek wordt preventief gewerkt aan voorkomen van maatschappelijke uitval en overlast.

Zo kan zorgmijding leiden tot verergering van problematiek en maatschappelijke uitval en overlast optreedt. Verslaving is er in allerlei vormen: alcohol, roken, drugs, gamen, enzovoort. Verslaving kent als risico dat inwoners geïsoleerd raken, er gezondheidsrisico's optreden en de participatie verminderd en er maatschappelijke uitval en overlast optreedt. Personen die verward gedrag vertonen worden soms niet tijdig als zodanig herkend, waardoor ondersteuning, hulp en zorg niet tijdig genoeg kan worden ingezet. Dit kan een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van deze personen zelf, alsmede hun directe omgeving. Tenslotte wordt in het kader van deze ambitie ingezet op de groep ex-gedetineerde inwoners. Dit om recidive zo veel als mogelijk te voorkomen.

Doelstellingen

Doel 3.2.1We voorkomen en verminderen verslavingsproblematiek van inwoners Doel 3.2.2We voorkomen en verminderen zorgmijding onder inwoners Doel 3.2.3We zorgen voor een snelle toeleiding tot passende zorg en ondersteuning voor inwoners die verward gedrag vertonen Doel 3.2.4We zorgen dat inwoners na detentie zo goed mogelijk kunnen integreren en verminderen daarmee recidive