Er wordt actief contact gelegd met mensen in zorgwekkende situaties, die niet zelf om hulp/ondersteuning vragen, maar dit wel nodig hebben omdat (verder) maatschappelijke uitval dreigt. Na contactlegging wordt samen met betreffende persoon (of directe omgeving) in kaart gebracht welke hulp/ondersteuning nodig is en hoe dit het beste kan aansluiten op de situatie van de persoon zelf. Daar waar mogelijk wordt getracht mensen te motiveren om reguliere hulp/ondersteuning te accepteren. Zolang geen aansluiting bij reguliere hulp/ondersteuning kan worden gevonden, maar hulp/ondersteuning wel nodig is, wordt inzet vanuit bemoeizorg geboden.

Criteria

We voorkomen en verminderen zorgmijding , zodanig dat:

  • participatie en zelfredzaamheid wordt bevorderd;

  • (verder) maatschappelijke uitval wordt voorkomen;

  • wordt toegewerkt aan maatschappelijk herstel;

  • Gezondheid wordt bevorderd.