In Zwolle slaapt niemand ongewild op straat. Er is tijdelijke (maatschappelijke) opvang beschikbaar en begeleiding gericht op maatschappelijk herstel (en daar waar nodig dagactiviteiten) voor mensen die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

Criteria

We bieden (tijdelijk) onderdak en begeleiding voor personen die feitelijk of residentieel dakloos zijn geraakt en zich niet op eigen kracht kunnen handhaven in de samenleving , zodanig dat:

  • de zelfredzaamheid en participatie stijgt;

  • het psychosociaal functioneren bevordert;

  • gevaar voor de inwoner of anderen wordt afgewend;

  • verwaarlozing en maatschappelijke overlast wordt voorkomen;

  • zo snel als mogelijk is, doorstroming naar stabiele en duurzame huisvesting plaatsvindt;