We willen dat in Zwolle iedereen mee kan doen. Dat willen we niet alleen. Er zijn veel inwoners en organisaties, zoals kerken, sportverenigingen, fondsen, die zich actief inzetten om inwoners met een laag inkomen of schulden te steunen. Met het armoedepact Zwolle Armoedevrij! hebben partijen in de stad zich verbonden aan de ambitie om iedereen mee te laten doen, ongeacht inkomen. We stimuleren en faciliteren betrokkenheid van partners en ervaringsdeskundigen om armoede te bestrijden.

Criteria

We bieden ondersteuning aan inwoners die terecht een beroep doen op het gemeentelijk vangnet zodat ze niet onder de Zwolse armoedegrens hoeven te leven , zodanig dat:

  • de ondersteuning geboden wordt aan huishoudens die vallen onder de Zwolse armoedegrens. De raad heeft deze vastgesteld op 110% van het sociaal minimum voor alle huishouden en op 130% van het sociaal minimum voor huishoudens met een chronisch zieke of met een scholier van 12 tot 18 jaar. De inkomensgrens geldt voor alle inkomens, dus zowel uit loondienst, eigen onderneming of een uitkering.

  • iedereen die tot de doelgroep behoort gebruik maakt van de inkomensondersteunende maatregelen.

  • wanneer iemand een beroep doet op de gemeente voor inkomensondersteuning, hij zich naar vermogen inzet om, zo snel en zo veel als mogelijk is, weer zelf in het levensonderhoud te kunnen voorzien.

  • uitstroom naar betaald werk of eigen bedrijf gestimuleerd wordt.

  • we samenwerken met partners in de stad die zich hier ook voor inzetten.