Armoede en een slechte gezondheid gaan vaak samen. Zorgkosten zijn vaak hoog, zeker in verhouding tot een laag inkomen. Een slechte gezondheid met hoge zorgkosten vergroot de kans op sociaal isolement en armoede. Door het financiële risico op zorgkosten te verkleinen, dragen we bij aan een stabiele inkomenssituatie. We voorkomen dat hoge zorgkosten participatie belemmeren en voorkomen hiermee sociaal isolement. Daarnaast bevorderen we met de begrotingsprogramma's Samenleving, Inwonersondersteuning en Opvang en Bescherming goede gezondheid, ondersteuning op maat en participatie, o.a. met diensten aan huis, hulpmiddelen, woon- en vervoersvoorzieningen.

Criteria

We bestrijden de financiële risico’s die samenhangen met een slechte gezondheid voor huishoudens onder de Zwolse armoedegrens , zodanig dat:

  • zie criteria bij doelstelling 1.

  • premie en dekking voor verzekerde acceptabel zijn.

  • de ondersteuning daadwerkelijk voor vergoeding van zorgkosten gebruikt wordt.

  • chronisch zieken met een inkomen boven 130% of hoge kosten die samenhangen met hun beperking het wijkteam om ondersteuning kunnen vragen.