Helaas leeft een deel van onze inwoners in armoede. Armoede mag geen belemmering zijn voor deelname aan de samenleving.
We bieden daarom ondersteuning aan inwoners, zodat ze toch mee kunnen doen in de samenleving. Met werk en/of met inkomensondersteuning verkrijgen ze een inkomen op het sociaal minimum.

Doelstellingen

Doel 4.1.1We bieden ondersteuning aan inwoners die terecht een beroep doen op het gemeentelijk vangnet zodat ze niet onder de Zwolse armoedegrens hoeven te leven Doel 4.1.2We bestrijden de financiële risico’s die samenhangen met een slechte gezondheid voor huishoudens onder de Zwolse armoedegrens Doel 4.1.3We bestrijden armoede als gevolg van langdurige afhankelijkheid van een laag inkomen