Het gewenste effect is dat inwoners beter en tijdig anticiperen op financiële veranderingen. Alle Zwollenaren zijn financieel zelfredzaam, waar nodig is dat met vrijwillige of professionele ondersteuning. Zij laten zich niet voortdurend verleiden tot het aangaan van onhaalbare verplichtingen en hebben een voldoende grote financieel buffer. Hierdoor hebben zo weinig mogelijk inwoners problematische schulden. Als mensen toch in de problemen komen en het zelf niet kunnen oplossen, bieden we ondersteuning in samenwerking met partners. We zullen met een nieuw beleidsplan de ambitie opnieuw vaststellen of aanpassen. De ambitie wordt nu financieel ook alleen maar op ambitieniveau weergeven en niet verder hebben uitgewerkt per doel. Dat doen met het nieuwe beleidsplan schulddienstverlening.

Doelstellingen

Doel 4.3.1We krijgen mensen met schulden in zo'n vroeg mogelijk stadium in beeld en ondersteunen deze mensen daarbij Doel 4.3.2We lossen de problematische schulden op of maken de problematische schulden voor inwoners beheersbaar