Wij streven naar een schuldenvrije toekomst voor zoveel mogelijk inwoners wat het best te realiseren is door problematische schulden te voorkomen. We maken daarbij gebruik van de signalen die bij de gemeente binnenkomen over achterstanden in betalingen die inwoners bij meerdere instellingen hebben. Sommige mensen hebben onvoldoende vaardigheden op het terrein van financieel beheer en kunnen zich deze vaardigheden ook niet aanleren. Door goede analyse van oorzaken van problematische schulden en voldoende begeleiding en nazorg wordt herhaling van problematische schulden situaties voorkomen. Kwetsbare inwoners met structureel onvoldoende inzicht krijgen voor zo lang nodig ondersteuning van particulieren of eventueel de gemeente.

Criteria

We brengen schulden in zo'n vroeg mogelijk stadium in beeld en ondersteunen mensen daarbij, zodanig dat:

  • Minder mensen in een problematische schuldencrisis terecht komen.

  • Mensen minder ondersteuning krijgen van schulddienstverlening.

  • Minder mensen terecht komen in langdurige trajecten voor schuldregeling of financieel beheer

  • Problematische schuldenaren niet recivideren.